استاندارد ها

استاندارد و اهمیت آن در فرآیند های مختلف صنعتی


امروزه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی تولید یک محصول صنعتی بدون استفاده از اصول و مبانی تعریف شده و مورد قبول همگان امکان پذیر نیست . در واقع این اصول و مبانی تعریف شده که استاندارد نامیده می شوند مجموعه ای از قوانین و مقررات به منظور ایجاد هماهنگی ، وحدت رویه ، توسعه تفاهم و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی است . در یک تعریف جامع ، استاندارد یعنی نوشته هایی که محتوای آن حاکی از راه حل انجام دادن یک عملیات فنی تکراری است . لرد کلوین در ارتباط با استاندارد می گوید

" من بر این اعتقادم که هرگاه بتوانیم آنچه را که درباره اش صحبت می کنیم اندازه گیری کرده و با اعداد و ارقام نمایش دهیم آنگاه میتوانیم ادعا کنیم که در مورد آن چیزی می دانیم در غیر اینصورت ما از آن مطلب به صورت ناقص می دانیم و در مورد آن تا مرحله علم پیشرفت نکرده ایم . "

استانداردها دارای انواع مختلفی هستند که مهمترین آنها استانداردهای صنفی و انجمنی ، استانداردهای ملی و استانداردهای بین المللی می باشند .
در صنعت استانداردهای صنفی و انجمنی که شامل قرارداد ها و مستندات یک گروه کاری متخصص که حول یک محور صنعتی فنی ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرند . بعضی از استاندارد های صنفی به جهت تخصصی بودن – دارای یک اعتبار جهانی است که از جمله آنها می توان به استانداردهای انجمن آزمون و مواد آمریکا (ASME) ، انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASTM) ، موسسه نفت آمریکا (API) ، انجمن جوش کاری امریکا (AWS) و ... اشاره کرد .
واضح است که استفاده از این استانداردها و دستورالعمل ها که حاصل بررسی ها و آزمایش های فراوان علمی و تجربی است ما را در راه رسیدن به یک محصول با کیفیت صنعتی یاری می رسانند و علاوه بر آن با کمک آنها می توان پس ازساخت یک محصول صنعتی کلیه بازرسی ها و کنترل های کیفی مورد نیاز برای اطمینان از کارکرد مطلوب و مورد انتظار محصول مورد نظر را انجام داد .